ประสบการณ์จากตัวแทน

” แรกเริ่มผมต้องการหาอาชีพเสริม ที่ไม่ต้องเสี่ยงลงทุน และมีอิสระเพียงพอที่จะสามารถทำควบคู่ไปกับธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่  จึงคิดว่าการขายประกันรถเป็นอาชีพเสริมที่ตอบโจทย์ครับ

เดือนกย. 2562 ผมจึงสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุง ตลอดระยะเวลาทำงาน ผมจะเข้าร่วมประชุมทางไลน์กลุ่มสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความรู้ในธุรกิจประกันรถ เราได้รับทราบเทคนิคการขายต่างๆ ทางไลน์กลุ่ม โดยไม่ต้องเดินทาง สะดวกมากครับ

เดือนพย. 2562 ผมสอบผ่านบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และได้ปรับขึ้นตำแหน่ง “หัวหน้าขยายงาน”

เดือนกค. – กย. 2563 มียอดเบี้ย 3 เดือนรวมกันมากกว่า 300,000 บ. และได้ปรับขึ้นตำแหน่ง “ผู้จัดการขยายสายงาน”

ปัจจุบัน ผมยังคงขายประกันรถควบคู่กับธุรกิจส่วนตัว และมุ่งมั่นสร้างธุรกิจนี้ให้เติบโตเป็นธุรกิจส่วนตัวต่อไปครับ “

” ปัจจุบันเอเป็นเจ้าของร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซต์ และยางรถมอเตอร์ไซต์ และรถมอเตอร์ไซต์มือสองค่ะ จึงคิดต่อยอดธุรกิจด้วยการขายประกันรถยนต์

มค. 2563 เอได้สมัครเป็นสมาชิกศรีกรุง และเข้าอบรมขั้นตอนการเช็คเบี้ยแจ้งงานที่ศรีกรุง สาขาฉะเชิงเทรา

มีค 2563 เอสอบผ่านบัตรนายหน้า พร้อมเริ่มทดลองขายประกัน 3+ เป็นคันแรก จากนั้นเริ่มทำป้ายหน้าร้าน ซึ่งก็เริ่มมีลูกค้าทักถาม ต่อประกันอยู่เรื่อยๆ ค่ะ 

ตค. – ธค. 2563 เอมียอดเบี้ย 3 เดือนรวมกันมากกว่า 300,000 บ. และได้ปรับขึ้นตำแหน่ง “ผู้จัดการขยายสายงาน” ค่ะ

จากเดิมที่คิดว่าจะขายประกันเพียงเพื่อเสริมธุรกิจที่ทำอยู่ แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่หลายคนประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้รายได้จากอาชีพหลักลดน้อยลง แต่อาชีพเสริมจากการขายประกันรถ กลับช่วยพยุงรายได้ให้เอให้ผ่านพ้นช่วงโควิดระบาดมาได้ค่ะ อยากชวนให้คนที่ต้องการหารายได้เสริม ได้ลองขายประกันรถดูนะคะ “

ปัจจุบัน ต้อยเป็นพนักงานบริษัท และได้สมัครเป็นสมาชิกศรีกรุง เพราะต้องการหารายได้เสริมที่ไม่ต้องลงทุนค่ะ

เดือนกค. 2563 – ต้อยสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงค่ะ เมื่อสมัครเข้ามาแล้ว ก็ได้ศึกษาเรื่องรายได้ของศรีกรุงว่าเราสามารถขายประกันรถ หรือสร้างทีมก็ได้ จึงเรี่มตันด้วยการขายประกันรถเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานค่ะ จากนั้น ก็เริ่มสร้างทีมด้วยการชักชวนคนรอบตัวให้มาหารายได้เสริมร่วมกันค่ะ

ผลจากการชักชวนเพื่อนให้มาหารายได้เสริมด้วยกัน ส่งผลให้มีเบี้ยรวมสามารถปรับขึ้นระดับ 4 เป็น “ผู้จัดการขยายสายงาน” ในช่วงเดือนกพ – เมษ 2564 ค่ะ

ด้วยระบบ MGM (Member Get Member) ของบริษัทที่สามารถสร้างทีมได้ ยิ่งเพิ่มความมั่นใจว่าสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยไม่มีขีดจำกัด ทำมากได้มาก หยุดทำ ก็ยังมีรายได้ค่ะ เป็นงานที่ตอบโจทย์มากค่ะ